BİLİM KURULU
Prof. Dr. Erman ARTUN Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. Ensar ASLAN Ahi Evran Üniversitesi
Prof. Dr. İsmet ÇETİN Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Ali DUYMAZ Balıkesir Üniversitesi
Prof. Dr. Dilaver DÜZGÜN Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. İsmail GÖRKEM Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet GÜNŞEN Trakya Üniversitesi
Prof. Dr. Aynur KOÇAK Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. M. Fatih KÖKSAL Ahi Evran Üniversitesi
Doç. Dr. Gülay MİRZAOĞLU Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ Gazi Üniversitesi
Dr. Mehmet ÖZBEK Sanatçı / Yazar
Prof. Dr. Nebi ÖZDEMİR Hacettepe Üniversitesi
Prof. Nezihe ŞENTÜRK Gazi Üniversitesi
Bayram Bilge TOKEL Sanatçı / Yazar
Prof. Dr. Ahmet Yaşar TURANLI Ondokuz Mayıs Üniversitesi
* Bilim kurulu üyeleri soyadlarına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.
Ahi Evran Üniversitesi / Kırşehir - Merkez
Web Tasarım Uygulama / Bilgi İşlem Daire Başkanlığı / Öğr. Gör. Kağan GÜL