ORGANİZASYON KOMİTESİ
ONURSAL BAŞKAN

Prof. Dr. Kudret SAYLAM
Ahi Evran Üniversitesi Rektörü

DÜZENLEME KURULU
BAŞKAN

Prof. Dr. Ensar ASLAN
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı

SEMPOZYUM KOORDİNATÖRÜ
Doç. Dr. Salahaddin BEKKİ
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkan Yardımcısı

SEKRETERYA
Arş. Gör. Fatih DİNÇER Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Elemanı
Arş. Gör. Kamil Ali GIYNAŞ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Elemanı
Arş. Gör. Şaziye DİNÇER Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Elemanı
Okt. Bilge ESİRGEN Rektörlük Türk Dili Okutmanı
Okt. Alev ÖZTÜRK Rektörlük Türk Dili Okutmanı
Ahi Evran Üniversitesi / Kırşehir - Merkez
Web Tasarım Uygulama / Bilgi İşlem Daire Başkanlığı / Öğr. Gör. Kağan GÜL