SEMPOZYUM TAKVİMİ
* Sempozyum Duyurusu: 05-10 Kasım 2012

* Bildiri Özetlerinin Gönderilmeye Başlanması: 01 Aralık 2012

* Bildiri Özetlerinin Gönderileceği Son Tarih: 15 Şubat 2013

* Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 01 Mart 2013

* Sempozyum Programının İlanı: 02 Mayıs 2013

* Tamamlanmış Bildiri Metinlerinin Gönderilmesi: 10 Mayıs 2013

* Sempozyum Yeri ve Tarihi: Ahi Evran Üniv. Bağbaşı Yerleşkesi Kırşehir, 13-14 Mayıs 2013
Ahi Evran Üniversitesi / Kırşehir - Merkez
Web Tasarım Uygulama / Bilgi İşlem Daire Başkanlığı / Öğr. Gör. Kağan GÜL